NOVOMATIKHEM: 2011. godina

  • Published in Aktuelno

Nova poslovna godina je započeta 10 januara delikatnim hemijskim ispiranjem sistema za hlađenje i t emperiranje u preduzeću AL PACK u Subotici. Ispiran je kompletan sistem za podešavanje temperature na liniji za valjanje aluminijumske folije. Ovaj kompleksan sistem je tehnički i hemijski bio izazov zbog prisustva različitih materijala i složene instalacije.

Nova poslovna godina je započeta 10 januara delikatnim hemijskim ispiranjem sistema za hlađenje i temperiranje u preduzeću AL PACK u Subotici. Ispiran je kompletan sistem za podešavanje temperature na liniji za valjanje aluminijumske folije. Ovaj kompleksan sistem je tehnički i hemijski bio izazov zbog prisustva različitih materijala i složene instalacije. 


U Javnom preduzeću rudarski basen Kolubara, Ogranak Prerada, RJ Toplana u Vreocima izvedeno redovno godišnje hemijsko čišćenje depozita iz cevnih sistema razvoda vode u HPV-u i kotlarnici kao i sistema za hlađenje napojnih pumpi i mlinova. Ukupno urađeno 590 m cevovoda raznih prečnika i debljina depozita od 5 do 50 mm.

02. avgust U pogonu Ekstrakcija u Dijamantu Zrenjanin izvršeno hemijsko ispiranje kompletnog rashladnog sistema koji se sastoji iz rashladne kule, cevne instalacije različitih prečnika i cevnih izmenjivača toplote sa prohronskim cevnim snopom. Rađen tretman celog sistema u cirkulaciji uz laboratorijsko praćenje parametara procesa. Potpuno uklonjen vodeni depozit i korozija iz sistema , sistem pasiviziran. Po puštanju sistema u rad konstatovano da su dobijeni dobri rezultati i da oprema radi u projektovanim parametrima.

Od 09 do 28 jula u okviru godišnjeg remonta u firmi Tigar Tyres Pirot odrađeno hemijsko čišćenje rashladnih sistema opreme u pogonima Valjara, Prerada i Dvotočkaši.

Opreme koja je hemijski čišćena:

  1. dvovaljci
  2. trovaljci
  3. četvorovaljci
  4. bubnjevi
  5. mikseri
  6. špricke


15 jul U Dijamant AD Zrenjanin odrađeno redovno godišnje kiselinsko pranje amonijačnih evaporativnih kondenzatora. I posle pet godina redovnih kiselinskih tretmana nije došlo do značajnijeg oštećenja zaštitne Zn prevlake na cevima što dokazuje kvalitet vođenja procesa i zaštitni efekat inhibitora za Zn u rastvoru za čišćenje. Potvrđuje našu tvrdnju MOGUĆE JE EVAPORATIVNE KONDENZATORE ČISTITI HEMIJSKI UZ ODGOVARAJUĆU TEHNOLOGIJU. Sačuvajte svoju opremu od oštećenja uz maksimalnu evikasnost u radu.

Pre tretmana

Posle tretmana

 


U pogonu KNAUF INSULATION u Surdulici ponovo rađeno ispiranje rashladnog sistema , protok sa 118 m3/h povećan na 140 m3/h.

25-29 jun Zajedno sa firmom MODEKOLO Beograd u okviru remonta kotla u TENT B izvršeno hidromehaničko i hemijsko čišćenje i pasivizacija vodorastvornim inhibitorom korozije kolektora pregrejača 1 8 kom i međupregrejača 3 8 kom. Firma Modekolo je bila zadužena za hidromehaničko pranje vodom pod visokim pritiskom a firma Novomatik Hem za hemijsko pranje i pasivizaciju.

Kolektor međugrejača

 


U preduzeću Metalac AD Gornji Milanovac izvršeno hemijsko čišćenje rashladnog sistema aparata za varenje.

Jun U preduzeću Niš Ekspres uspešno primenjeno sredstvo KARBOMIKS ALT za pranje rashladnog sistema autobusa. Postignuti dobri efekti, pa je prevoznik očistio rashladne sisteme na 400 autobusa

U zgradi Narodne banke Srbije izvršen remont rashladnih kula Baltimor 3 komada: Zamena PVC ispune, pranje zidova i kada kula, kiselinsko pranje razvoda za naprskavanje i dizni.

PVC ispuna

 


Odrađeno hidromehaničko čišćenje i konzervacija plameno – dimne strane blok kotla u Kompaniji Sloboda AD Čačak

Pre čišćenja

 

Posle čišćenja


4 i 5 maja u Vojnomedicinskoj akademiji izvršeno hemijsko čišćenje vodene strane četiri kondenzatora Carrier čilera.

Postrojenje

Pre tretmana

 

Posle tretmana


Odrađeno hemijsko ispiranje rashladnih spirala napojnih pumpi u TENT B Obrenovac.

26-27 april izvršeno pranje i konzervacija plameno-dimne strane strmocevnog kotla Minel ogrevne površine 1026 m2 u firmi Tigar Tyres u Pirotu.

Kotao minel dimna strana

 


Početak aprila, Konstatovan problem u Gradskoj Toplani Niš sa pločastim izmenjivačem kod kojeg je prostor između ploča potpuno zatvoren depozitom. Izmenjivač rasklopljen i ploče pojedinačno čišćene u prostoru NOVOMATIK HEM u Lučanima. Analiza depozita pokazala da preovlađuju Fe oksidi (više od 30%, depozit magnetičan) pomešani sa silikatnim i karbonatnim kamencem što ga čini izuzetno teško rastvorljivim. Posle više proba definisana efikasna receptura za smešu hemikalija i postupak čišćenja kojim je postignuto potpuno uklanjanje depozita.

Niška toplana


Mart, sklopljen novi godišnji ugovor za tretman rashladne vode inhibitorima korozije i kamenca u TENT TE Kolubara Veliki Crljeni.

Zbog loših parametara, u februaru, izvršeno hemijsko ispiranje 4 izmenjivača toplote u JKP Gornji Milanovac. Dobijeni odlični rezultati, temperatura na potisu sekundara povećana za 10 stepeni.


Za potrebe hemijskog čišćenja velikih sistema nabavljene kiselootporne metalne pumpe velikih protoka : 100 m3/h, 120 m3/h i 2 x 250 m3/h

Izmaenjivači TPS


Od 15 do 19 januara za firmu Metalprom Valjevo izvedeno pražnjenje i pranje rezervoara i instalacija u postrojenju Viskoza KORD u Loznici.

Nova poslovna godina je započeta 10 januara delikatnim hemijskim ispiranjem sistema za hlađenje i temperiranje u preduzeću AL PACK u Subotici. Ispiran je kompletan sistem za podešavanje temperature na liniji za valjanje aluminijumske folije. Ovaj kompleksan sistem je tehnički i hemijski bio izazov zbog prisustva različitih materijala i složene instalacije.