U kompaniji Knjaz Miloš u Aranđelovcu izvršeno kiselinsko pranje cevnih snopova evaporativnih kondenzatora od čvrsto vezanog vodenog kamenca. Posebna pažnja posvećena očuvanju zaštitnog Zn sloja , tretman rađen uz upotrebu inhibitora za cink i završen potpunim uklanjanjem depozita bez oštećenja opreme. Na kulama takođe zamenjeni eliminatori kapi.