KARBOMIKS ALT (Sredstvo za čišćenje karbonatnog kamenca i korozije sa aluminijuma na povišenoj temperaturi)

KARBOMIKS ALT

sredstvo za uklanjanje karbonatnog kamenca na poviŠenoj temperaturi, namenjen za upotrebu u sistemima u kojima je jedan od prisutnih materijala Al.

OPIS

KARBOMIKS ALT je po svom sastavu rastvor organskih kiselina sa dodatim inhibitorima. Snažno deluje na karbonatni depozit i okside metala i ne oštećuje osnovni materijal. Pogodan je za upotrebu u sistemima gde se mora raditi na toplo i gde zbog postojanja osetljivih materijala, kao što je na primer aluminijum, nije moguće koristiti druga agresivnija sredstva. 

PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za uklanjanje vodenog kamenca i blažih korozionih zaprljanja:

  • Industrijskih rashladnih i grejnih sistema
  • Rashladnih sistema vozila,
  • Cevnih instalacija,
  • Sistema za proizvodnju "chilled" vode,
  • Sistema hlađenja kompresorskih stanica,
  • Sistema hlađenja pumpnih stanica,

Ne primenjivati u sistemima koji sadrže pocinkovane elemente.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog tipa,
IZGLED: Homogena bezbojna tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
pH VREDNOST: 0.5
PRIMENA: Sredstvo je koncentrovano i može se primeniti u razblaženju 1 : 2 ili više u zavisnosti od zaprljanja
TEMPERATURA PRIMENE: Sredstvo je aktivno na temperaturama većim od 60oC
Preuzmite tehnološki list za KARBOMIKS ALT  

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Sredstvo je koncentrovano i meša se sa tehničkom vodom u odnosu 1 : 2 ili više u zavisnosti od zaprljanja sistema koji se čisti .

Napraviti potrebno razblaženje pa rastvor sipati u sistem i otpočeti zagrevanje. Prilikom reakcije se kao proizvod javlja CO2 pa obezbediti odzračivanje sistema.

Pojava mehurića je dokaz postojanja reakcije rastvaranja a prestanak izdvajanja mehurića signal da je reakcija rastvaranja pri kraju.

Po završenom procesu rastvor ispustiti a očišćene površine isprati do pH 7.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje sredstva ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode i pozvati lekara. Sprečiti da sredstvo dospe u vodotokove. Može se ispustiti u kanalizaciju posle neutralizacije.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 25, 50 kg za veće sisteme po narudžbini.