NOVOMATIK HEM DOO je vodeća domaća firma u oblasti hemijskog čišćenja termotehničkih i termoenergetskih uređaja i instalacija.

Samostalno ili u saradnji sa drugim renomiranim domaćim firmama uspešno su izvedeni veliki projekti u TENT-u , RB Kolubari, NIS-u ali i za inostrane firme RAFAKO i Energotechnika Energorozruch Poljska, SIM Italija, CB&I Lummus USA.

Svi poslovi čišćenja se izvode prema usvojenim domaćim i međunarodnim standardima i preporukama i na osnovu sopstvenih iskustava i razvijenih tehnologija.

Posedujemo opremu i tehnologije za izvođenje sledećih poslova:

  • Uklanjanje vodenog kamenca i produkata korozije hemijskim putem
  • Uklanjanje dimne prašine, čađi i ostalih produkata sagorevanja
  • Odmašćivanje sudova i instalacija
  • Hidromehaničko i mehaničko čišćenje unutrašnjosti cevi

Remont i održavanje rashladnih kula

Novomatik Hem proizvodi delove za rashladne kule i izvodi radove na remontu rashladnih kula u većem ili manjem obimu:

  • Kompletan remont rashladnih kula sa zamenom ili reparacijom svih delova (oplata, ispuna, eliminatori kapi, usmerivači vazduha, razvod za naprskavanje)
  • Izrada i ugradnja PVC ispune (saća)
  • Izrada i ugradnja eliminatora kapi
  • Izrada i ugradnja razvoda za naprskavanje
  • Zamena čeličnog razvoda za naprskavanje plastičnim
  • Izrada i ugradnja usmerivača vazduha (žaluzina)

U saradnji sa podizvođačima moguće je odraditi i servis ventilatora i pumpi.