Pranje i degazacija sledećih objekata

 • rezervoari za gas, naftu, benzin i mazut,
 • otvorene površine zaprljane mazutom,
 • instalacija za transport ili instalacija havarijski zaprljanih mazutom, naftom ili uljem,

Radovi mogu da se vrše do kvaliteta potrebnog za rad sa otvorenim plamenom

 • Pre

  Pre

 • posle

  posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle