U skladu sa preporukama proizvođača rashladnih kula i sa sopstvenim iskustvom predlažemo svim korisnicima ugovore o redovnom mesečnom održavanju rashladnih kula. Naša ponuda redovnog mesečnog održavanja podrazumeva tačno definisan sled aktivnosti koji obavlja naša ekipa pri pregledu i servisu i koji obezbeđuje sigurno funkcionisanje sa maksimalnim kapacitetom naročito u letnjim mesecima kada su potrebe za hlađenjem najveće.

 • Pre

  Pre

 • posle

  posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle

 • Pre

  Pre

 • Posle

  Posle