NovomatikHem: Čišćenje i pasivizacija kotlovskih cevi u TENT B za poljsku firmu RAFAKO

Maj 2008. Izvršeno čišćenje i pasivizacija kotlovskih cevi u TENT B za poljsku firmu RAFAKO. Cevi su skladištene na otvorenom i u unutrašnjosti je značajno napredovala korozija, a ima i ostataka dehidratacionog sredsta i masnoća. Tretman čišćenja vršen kombinovano mehanički i hemijski i očišćene površine pasivizirane.

Pre čišćenja

Posle čišćenja i pasivizacije