HEMIJSKO PRANJE PLOČASTIH RAZMENJIVAČA U FABRICI ŠEĆERA CRVENKA

U Fabrici šećera Crvenka izvršeno hemijsko pranje pločastih razmenjivača toplote . Zaprljanje je smeša depozita organskog porekla i vodenog kamenca pa je tretman vođen u dve faze: odmašćivanje, pa zatim kiselinsko pranje. Hemijsko pranje izvršeno u cirkulaciji a razmenjivači posle tretmana otvoreni da bi se proverio kvalitet radova. Konstatovano da je depozit potpuno uklonjen i da su ploče u potpunosti čiste i razmenjivač spreman za rad u punom kapacitetu.

Izvedeno hemijsko čišćenje na osam GEA i jednom Bariquand razmenjivaču.

Još jednom smo dokazali da pločasti razmenjivači mogu da se peru bez rasklapanja bez obzira na njihovu veličinu, vrstu i stepen zaprljanosti. Za uspeh je potrebna odgovarajuća oprema, posvećeni ljudi i profesionalan pristup. 

#chemicalcleaning#Plateheatexchangers#novomatikhem#seceranacrvenka, #hemijskopranjerazmenjivaca#plocastirazmenjivaci#cip

GEA pre tretmana
GEA pre tretmana
GEA POSLE TRETMANA
GEA POSLE TRETMANA 1
 
GEA POSLE TRETMANA
GEA POSLE TRETMANA 2
 
GEA POSLE TRETMANA
GEA POSLE TRETMANA 3
BARRIQUAND PRE TRETMANA
BARRIQUAND PRE TRETMANA
BARRIQUAND POSLE TRETMANA
BARRIQUAND POSLE TRETMANA
 
BARRIQUAND PRE TRETMANA
BARRIQUAND PRE TRETMANA
 
BARRIQUAND POSLE TRETMANA
BARRIQUAND POSLE TRETMANA