Inhibitori za grejne sisteme

Inhibitori za grejne sisteme

NOVOHIB 200 (namenjen za inhibiciju korozije i kamenca i regulaciju pH u kotlovima niskog pritiska i zatvorenim recirkulacionim grejnim sistemima)

OPIS

NOVOHIB 200 po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za eliminisanje kiseonika iz vode, antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom, a posebno je namenjen sistemima koji sadrže čelik, bakar ili njihove legure. Takođe sadrži disperzna sredstva za sprečavanje stvaranja tvrdih naslaga kamenca-depozita zemnoalkalnih metala na površinama za razmenu toplote, a jako bazni karakter inhibitora održava potreban pH u sistemu. Prisutne komponente su u takvom međusobnom odnosu da obezbeđuju sinergističko delovanje.