Inhibitori za rashladne sisteme (NOVOHIB 1XX)

Inhibitori za rashladne sisteme (NOVOHIB 1XX)

NOVOHIB 101 (namenjen za upotrebu u autoklavima)

NOVOHIB 101 prvenstveno namenjen za autoklave u prehrambenoj industriji

OPIS

NOVOHIB 101 po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za sprečavanje stvaranja kamenca-depozita zemnoalkalnih metala kao i za antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom. Prisutne komponente su u takvom me|usobnom odnosu da obezbeđuju sinergističko delovanje. Postojan na visokim temperaturama.

NOVOHIB 103 Inhibitori korozije i kamenca za otvorene cirkulacione rashladne sisteme

NOVOHIB 103 po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom, a posebno je namenjen sistemima koji sadrže čelik, cink, bakar ili njihove legure. Prisutne komponente su u takvom međusobnom odnosu da obezbeđuju sinergističko delovanje. Takođe sadrži disperzna sredstva za sprečavanje stvaranja kamenca-depozita zemnoalkalnih metala na površinama za razmenu toplote.

NOVOHIB 102 (Inhibitori korozije i kamenca za otvorene cirkulacione rashladne sisteme)

NOVOHIB 102 po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom, a posebno je namenjen sistemima koji sadrže čelik, cink, bakar ili njihove legure. Prisutne komponente su u takvom me|usobnom odnosu da obezbe|uju sinergističko delovanje. Tako|e sadrži disperzna sredstva za sprečavanje stvaranja kamenca-depozita zemnoalkalnih metala na površinama za razmenu toplote.

NOVOHIB 110 Inhibitor korozije i kamenca namenjen za upotrebu u otvorenim cirkulacionim rashladnim sistemima.

OPIS

NOVOHIB 110 po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom, a posebno je namenjen rashladnim sistemima turbinskih kondenzatora. Prisutne komponente su u takvom me|usobnom odnosu da obezbe|uju sinergističko delovanje. Tako|e sadrži disperzna sredstva za sprečavanje stvaranja kamenca-depozita zemnoalkalnih metala na površinama za razmenu toplote.