U saradnji sa kompanijama RAFAKO http://www.rafako.com.pl/ i ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A. http://www.eesa.pl/home-page izveli smo zahtevan posao hemijskog čišćenja "bajcovanja" isparivača našeg najvećeg kotla 600 MW na TENT B . Naš posao obeležava kraj ovog velikog remonta i puštanje bloka u pogon.